هنر رانندگی

«می-ان-له» به شاگردان خود آموخت: وقتی در جاده باریکی با اتوموبیل حرکت می‌کنیم لازم است مواظب ماشین جلوی خود باشیم وگرنه تصادف می‌کنیم. چطور مواظب ماشین جلویی باشیم؟ به این ترتیب که باید ماشینی را که جلوی ماشین جلویی ما میراند در نظر بگیریم. باید مواظب تمام آنچه بر سر راه ماشین جلویی قرار می‌گیرد بود، زیرا که حرکت و توقف آن تابع تمام این موانع است. مثل این است که راننده، ماشین جلویی را هم میراند. وقتی چیزی جلو آن بیاید این هم باید بایستد. یعنی اگر مانعی بر سر راه ماشین جلو آمد خود من هم باید بایستم، زیرا او تابع این مانع است.
بسیار مهم است که همیشه از خود بپرسیم آنکه جلو ما می‌راند چه وابستگی‌هایی دارد.
(اندیشه های متی – برتولت برشت)

 

// // ?>