مستند من مارتین لوتر کینگ هستم

در سال ۱۹۶۸ مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا در سن ۳۹ سالگی با شلیک گلوله کشته شد. در زمانه او سیاهان آمریکا از حقوق ابتدایی بسیاری محروم بودند و او تلاش می کرد که این شرایط را تغییر دهد. این فیلم روایت عده ای دوستان نزدیک و علاقه مندان او درباره مبارزه او برای رفع ظلم از مردم روزگارش است.

مقالات زیر پیشتر در مورد مارتین لوتر کینگ و مبارزات او در سایت آیات منتشر شده است:

فیلم با این جمله شروع می شود: ”وقتی وضعیت امروزمان را می بینم، حس می کنم که مبارزه امروز ما علیه بی عدالتی، علیه خشونت پلیس، علیه تبعیض و نژاد پرستی بسیار شبیه به جنبش حقوق مدنی است“

 

Share
// // ?>