گذری کوتاه بر زندگی و اندیشه‌های سیمون وی

غیر ممکن است که کلِّ حقیقت
در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها،
حاضر و در دسترسِ هر کس که در آرزوی آن است
نبوده باشد.

سیمون وی

گذری کوتاه بر زندگی و اندیشه‌های سیمون وی
الهی‌دان و نواندیش مسیحی
فعال سیاسی و اجتماعی عدالت‌جو
فیلسوف

  • «هر کس آثار سیمون وی را بخواند، ناچار می‌شود در زندگی‌اش، اندیشه‌هایش، و اصولی که زندگی و اندیشه‌هایش را هدایت می‌کند، تجدید نظر کند. هیچ‌کس آثارش را نمی‌خواند مگر آن‌که رد نوشته‌های او بر وجودش می‌ماند.»؛ فلورانس دالوسی، ویراستار و تدوین‌گر مجموعه آثارِ سیمون وی
  • سیمون دوبوار، نویسنده‌ی تأثیر‌گذار فمینیست و یکی از هم‌کلاسی‌های سپمون وی، می‌نویسد که هوشمندی، زهدورزی و تعهّد تمام‌عیار و شجاعت سیمون وی او را سرشار از ستایش می‌کند.
  • آلبر کامو، سیمون وی را «تنها روح بزرگِ دوران ما» و نافذترین و پیشگوترین متفکر اجتماعی و سیاسیِ پس از مارکس خوانده است. کامو، پیش از عزیمت به استکهلم برای دریافت جایزه‌ی صلح نوبل [پس از درگذشت سیمون وی]، به خانه‌ی سیمون وی سر زده و دقایقی را به تأمل در خانه‌ی وی سپری کرده است.
  • در دوران حیات سیمون وی، نوشته‌هایش به جز برای چند دوست نزدیک، تقریباً ناشناخته بودند، آن دسته از رساله‌هایش که منتشر شدند مخاطبان اندکی یافتند، و رساله‌های مفصل‌ترش فقط پس از مرگش شناخته شدند.

دریافت فایل «گذری بر زندگی و اندیشه‌های سیمون وی» به صورت PDF

***

دریافت فایل «جملاتی از سیمون وی» به صورت PDF

// // ?>