بایگانی دسته: گزیده متنعیسی مسیح؛ مروری بر زندگی و سخنان

🔸 مقدمه‌ای بر زندگی و آموزه‌های عیسی(ع)

🔸گزیده‌ای از انجیل‌های چهارگانه (پس از پاره‌ای ویرایش‌ها مجدداً منتشر خواهد شد.)

🔸چهره‌ی عیسی(ع) در اسلام
(دریافت نسخه PDF تنظیم شده برای چاپ)

🔸بولتنی از سخنان عیسی مسیح(ع)

// // ?>