آسیب‌های اجتماعی، مددکاری و فعالیت‌های انسان‌دوستانه

مقالات

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱پناهندگان گرسنگی- به مناسبت روز جهانی پناهندگان۱۳۹۲/۰۳/۳۱مرتضی مصلح
۲در باب تن‌فروشی‌(۱): داستان فرانسواز؛ نوشته‌ی لئو تولستوی۱۳۹۲/۰۴/۱۴مرتضی مصلح
۳داوطلبان: نیروی مهر۱۳۹۲/۰۴/۱۴الهه گل سنبل
۴در باب تن‌فروشی(۲): ما، پنجره و رنج‌های آن طرف خیابان۱۳۹۲/۰۴/۱۴شاهد فرهمند
۵ما، کودکان در معرض خطر و آن‌چه باید کرد…۱۳۹۲/۱۰/۱۰س. صحت
۶«بحران گرسنگی» (علت‌ها، پیامدها، راهکارها)۱۳۹۳/۰۲/۰۷مریم آشور
۷اعتیاد به مواد مخدر – علت ها، آسیب ها و راهکارها (ویراست دوم)۱۳۹۳/۰۷/۱۱فاطمه کریمی
۸نان‌آوران کوچک و آوارگی رؤیاهایشان (کودکان کار و خیابان؛ مشکلات و راهکارها)۱۳۹۳/۱۲/۲۰صبوریان
۹مرگ‌های خاموش در سکوت تماشا (درآمدی بر بی‌عدالتی در حوزه‌ی سلامت)۱۳۹۳/۱۲/۲۵آرمان دهقان
۱۰فقر فرهنگی و ناکارآمدی آموزش۱۳۹۳/۱۲/۲۵دبیر سایت
۱۱همگام با فقرا؛ در راه مبارزه با فقر (به مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر)۱۳۹۳/۱۲/۲۵محبوبه شاکری‌نژاد
۱۲فقر در بستر زندگی (مروری بر حوزه‌های مهم نمود فقر)۱۳۹۳/۱۲/۲۶محمد زاهد علوی-آزاده سمسار
۱۳چند باور غلط درباره فقر (بخش اول)۱۳۹۳/۱۲/۲۶محمد زاهد علوی-آزاده سمسار
۱۴جام جهانیِ شرم۱۳۹۵/۰۱/۲۸مرتضی مصلح
۱۵قول می‌دهم گریه نکنم!۱۳۹۷/۰۵/۱۱مدیر سایت
۱۶انسانی در قامت یک رسول (نگاهی اجمالی به زندگی و آموزه‌های مهاتما گاندی)۱۳۹۸/۱۱/۰۹دبیر سایت
۱۷ماه مهربان و طردشدگان از مدرسه (نگاهی به وضعیت بازماندگی از تحصیل در آستانه شروع سال تحصیلی)۱۳۹۹/۰۷/۲۶دبیر سایت

خاطرات

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱قول می‌دهم گریه نکنم!۱۳۹۷/۰۵/۱۱مدیر سایت

آلبوم تصاویر

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱کاریکاتورهایی با موضوع فقر۱۳۹۳/۱۲/۲۵آرمان دهقان
۲کاریکاتورهایی با موضوع فقر، جنگ و صلح، انتخاب و محیط زیست۱۳۹۵/۰۲/۰۶طاهره خادم

معرفی کتاب

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱بگذار سخن بگویم!۱۳۹۲/۰۴/۱۳س. صحت
۲چقدر کافیست؟۱۳۹۲/۰۴/۱۴مرتضی مصلح
۳محیط زیست قدم اول۱۳۹۲/۰۴/۱۴مرتضی مصلح
۴معرفی داستان هایی با موضوع احسان و نیکوکاری۱۳۹۳/۰۲/۲۸بانک قصه
۵معرفی کتاب مادر ترزا۱۳۹۳/۰۲/۲۸محبوبه شاکری‌نژاد
۶کدام یک محرومیم؟ (معرفی داستان‌هایی با موضوع فقر)۱۳۹۳/۱۲/۲۰بانک قصه
۷معرفی کتاب «اندرون جهان سوم (کالبدشکافی فقر)»۱۳۹۳/۱۲/۲۵مرتضی مصلح
۸معرفی کتاب «صدای فقرا، فریاد برای تغییر (پیامدهای توسعه)»۱۳۹۳/۱۲/۲۵عمار محمدی

پرونده‌ی فقر

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱انتقاد از مدرسه۱۳۹۱/۰۲/۲۸رضا حقیقی
۲«پایان فقر؟» (The End of Poverty)۱۳۹۲/۰۲/۱۱مرتضی مصلح
۳معرفی کتاب «در آفریقا همیشه مرداد است»۱۳۹۲/۰۶/۲۷الهه گل‌سنبل
۴آن که در رفع نیاز محرومین نمی‌کوشد بی‌باور به دین و قیامت است۱۳۹۳/۰۲/۰۷دبیر سایت
۵«بحران گرسنگی» (علت‌ها، پیامدها، راهکارها)۱۳۹۳/۰۲/۰۷مریم آشور
۶«چه چیز ما را به جهنم در آورد؟» (آیات و احادیثی درباره‌ی لزوم و چگونگی پرداختن به امر تهیدستان و محرومین)۱۳۹۳/۱۲/۱۳دبیر سایت
۷کدام یک محرومیم؟ (معرفی داستان‌هایی با موضوع فقر)۱۳۹۳/۱۲/۲۰بانک قصه
۸نان‌آوران کوچک و آوارگی رؤیاهایشان (کودکان کار و خیابان؛ مشکلات و راهکارها)۱۳۹۳/۱۲/۲۰صبوریان
۹مرگ‌های خاموش در سکوت تماشا (درآمدی بر بی‌عدالتی در حوزه‌ی سلامت)۱۳۹۳/۱۲/۲۵آرمان دهقان
۱۰معرفی کتاب «اندرون جهان سوم (کالبدشکافی فقر)»۱۳۹۳/۱۲/۲۵مرتضی مصلح
۱۱فقر فرهنگی و ناکارآمدی آموزش۱۳۹۳/۱۲/۲۵دبیر سایت
۱۲کاریکاتورهایی با موضوع فقر۱۳۹۳/۱۲/۲۵آرمان دهقان
۱۳غم‌های شهر سیاه (گزیده‌ای از شعر عرب با موضوع فقر)۱۳۹۳/۱۲/۲۵دبیر سایت
۱۴معرفی کتاب «صدای فقرا، فریاد برای تغییر (پیامدهای توسعه)»۱۳۹۳/۱۲/۲۵عمار محمدی
۱۵همگام با فقرا؛ در راه مبارزه با فقر (به مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر)۱۳۹۳/۱۲/۲۵محبوبه شاکری‌نژاد
۱۶فقر در بستر زندگی (مروری بر حوزه‌های مهم نمود فقر)۱۳۹۳/۱۲/۲۶محمد زاهد علوی-آزاده سمسار
۱۷معرفی فیلم «بچه‌های آسمان»۱۳۹۳/۱۲/۲۶عمار محمدی
۱۸معرفی فیلم «دزد دوچرخه»۱۳۹۳/۱۲/۲۶عمار محمدی
۱۹معرفی مستند «یک جهان تشنه»۱۳۹۳/۱۲/۲۶مرتضی مصلح
۲۰معرفی مستند «ماهی‌ها در سکوت می‌میرند»۱۳۹۳/۱۲/۲۶مرتضی مصلح
۲۱چند باور غلط درباره فقر (بخش اول)۱۳۹۳/۱۲/۲۶محمد زاهد علوی-آزاده سمسار
۲۲تو بخواب ای شیعه‌ی پاک‌اعتقاد! (چند قطعه شعر از اشرف الدین رشتی/ نسیم شمال)۱۳۹۳/۱۲/۲۸دبیر سایت
۲۳به روی برف نشان قدم نخواهد ماند (فقر، غنا و اشرافیت در شعر روزگار مشروطه)۱۳۹۳/۱۲/۲۸دبیر سایت
۲۴معرفی پرونده‌ی فقر۱۳۹۳/۱۲/۲۸دبیر سایت

معرفی فیلم

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱معرفی فیلم «باران»- به بهانه‌ی روز جهانی پناهندگان۱۳۹۲/۰۴/۰۳الهه گل سنبل
۲معرفی فیلم«مردی که درخت می‌کاشت»۱۳۹۲/۰۴/۱۴سمانه هاشمی‌نژاد
۳معرفی فیلم «عصر جدید»۱۳۹۵/۰۸/۰۶مرتضی مصلح
۴معرفی فیلم «بچه‌های آسمان»۱۳۹۳/۱۲/۲۶عمار محمدی
۵معرفی فیلم «دزد دوچرخه»۱۳۹۳/۱۲/۲۶عمار محمدی
۶معرفی مستند «یک جهان تشنه»۱۳۹۳/۱۲/۲۶مرتضی مصلح
۷معرفی مستند «ماهی‌ها در سکوت می‌میرند»۱۳۹۳/۱۲/۲۶مرتضی مصلح
۸معرفی فیلم «روزنه»۱۳۹۵/۰۲/۰۶مرتضی مصلح
۹معرفی انیمیشن «ننه جیرجیرک»۱۳۹۵/۰۳/۲۳مرتضی مصلح