آلبوم تصاویر

عکس

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱نشانه های آسمان شب1392/03/27احمد گله‌گیری‌زاده
۲عکس هایی از طبیعت و مردم اندونزی1392/04/05احمد گله‌گیری‌زاده

مجموعه پنجم

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱آثاری از کینو کاریکاتوریست آرژانتینی1388/02/21دبیر سایت

مجموعه سوم

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱مجموعه سوم1387/11/21دبیر سایت

نقاشی

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱«منظره‌ی تولِدو»، تابلویی از اِل گِرِکو1392/06/05احمد گله‌گیری‌زاده

مجموعه چهارم

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱مجموعه چهارم1387/12/29دبیر سایت

مجموعه اول

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱مجموعه تصاویر ۱1387/09/04دبیر سایت

مجموعه دوم

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱مجموعه تصاوير ۲1387/09/23دبیر سایت

کاریکاتور

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱کاریکاتورهایی به مناسبت روز جهانی محیط زیست- بخش نخست1392/03/16احمد گله‌گیری‌زاده
۲کاریکاتورهایی به مناسبت روز جهانی محیط زیست- بخش دوم1392/03/19احمد گله‌گیری‌زاده
۳۷ کاریکاتور1392/04/12محدثه
۴کاریکاتورهای یوری کوزوبوکین1392/05/02احمد گله‌گیری‌زاده
۵کاریکاتورهایی به مناسبت روز جهانی محیط زیست- بخش آخر1392/05/14احمد گله‌گیری‌زاده
۶کاریکاتورهایی با موضوع فقر1393/12/25آرمان دهقان
۷کاریکاتورهایی با موضوع فقر، جنگ و صلح، انتخاب و محیط زیست1395/02/06طاهره خادم