آلبوم تصاویر

مجموعه اول

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱مجموعه تصاویر ۱۱۳۸۷/۰۹/۰۴دبیر سایت

مجموعه دوم

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱مجموعه تصاویر ۲۱۳۸۷/۰۹/۲۳دبیر سایت

مجموعه سوم

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱مجموعه سوم۱۳۸۷/۱۱/۲۱دبیر سایت

مجموعه چهارم

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱مجموعه چهارم۱۳۸۷/۱۲/۲۹دبیر سایت

مجموعه پنجم

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱آثاری از کینو کاریکاتوریست آرژانتینی۱۳۸۸/۰۲/۲۱دبیر سایت

کاریکاتور

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱کاریکاتورهایی به مناسبت روز جهانی محیط زیست- بخش نخست۱۳۹۲/۰۳/۱۶احمد گله‌گیری‌زاده
۲کاریکاتورهایی به مناسبت روز جهانی محیط زیست- بخش دوم۱۳۹۲/۰۳/۱۹احمد گله‌گیری‌زاده
۳۷ کاریکاتور۱۳۹۲/۰۴/۱۲محدثه
۴کاریکاتورهای یوری کوزوبوکین۱۳۹۲/۰۵/۰۲احمد گله‌گیری‌زاده
۵کاریکاتورهایی به مناسبت روز جهانی محیط زیست- بخش آخر۱۳۹۲/۰۵/۱۴احمد گله‌گیری‌زاده
۶کاریکاتورهایی با موضوع فقر۱۳۹۳/۱۲/۲۵آرمان دهقان
۷کاریکاتورهایی با موضوع فقر، جنگ و صلح، انتخاب و محیط زیست۱۳۹۵/۰۲/۰۶طاهره خادم

عکس

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱نشانه های آسمان شب۱۳۹۲/۰۳/۲۷احمد گله‌گیری‌زاده
۲عکس هایی از طبیعت و مردم اندونزی۱۳۹۲/۰۴/۰۵احمد گله‌گیری‌زاده

نقاشی

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱«منظره‌ی تولِدو»، تابلویی از اِل گِرِکو۱۳۹۲/۰۶/۰۵احمد گله‌گیری‌زاده