ادبیات و نقد ادبی

با مولانا

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱مفروش خویش ارزان!۱۳۸۷/۱۱/۲۱رضا حقیقی
۲دیدن و دانستن، آن است!۱۳۸۷/۱۲/۲۹رضا حقیقی
۳آفتاب باید شدن۱۳۸۸/۰۲/۱۴محسن ریحانیان
۴با پادشاهان نشستن۱۳۸۸/۰۴/۲۱مه زاد
۵شوق حق تو را کی گذارد؟۱۳۸۸/۰۵/۰۳رضا حقیقی
۶اعمال آدمیان سؤال است و حوادث عالم جواب۱۳۸۸/۰۸/۳۰مه زاد
۷شعری از مولانا در باب دوستی۱۳۸۸/۰۸/۳۰هاجر
۸حکایت مارگیر و اژدها۱۳۸۸/۰۸/۳۰هاجر
۹کیمیایی همچو صبر آدم ندید…۱۳۸۹/۰۸/۰۱الاسوند

آثاری از جانی روداری ۱

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱درباره‌ی «جانی روداری»۱۳۸۷/۱۱/۱۶رضا حقیقی
۲سرزمینی که در آن هیچ چیز تیز و برنده نیست۱۳۸۷/۱۱/۱۶رضا حقیقی
۳لولو سر خرمن۱۳۸۷/۱۱/۱۶رضا حقیقی
۴آوای شب۱۳۸۷/۱۱/۱۶رضا حقیقی

در آفریقا همیشه مرداد است

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱درباره‌ی کتاب «در آفریقا همیشه مرداد است»۱۳۸۸/۰۴/۱۶رضا حقیقی
۲آیا تا به حال در بیمارستان بوده‌ای؟ احساسات و برداشت‌هایت را شرح بده.۱۳۸۸/۰۴/۱۶رضا حقیقی
۳پدرت را توصیف کن۱۳۸۸/۰۴/۱۶رضا حقیقی
۴هشتم ماه مارس روز جهانی زن است، راجع به شرایط زندگی زن صحبت کن۱۳۸۸/۰۴/۱۶رضا حقیقی
۵تقصیر از کیست؟۱۳۹۱/۰۲/۲۸رضا حقیقی
۶معرفی کتاب «در آفریقا همیشه مرداد است»۱۳۹۲/۰۶/۲۷الهه گل‌سنبل

گزیده اشعار

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱دیباچه۱۳۸۷/۱۱/۲۱رضا حقیقی
۲غزلی از دیوان شمس۱۳۸۷/۱۲/۰۲تذروی
۳اشعاری از شهاب مقربین۱۳۸۸/۱۲/۲۸رضا حقیقی
۴خوان هشتم۱۳۸۹/۰۲/۲۶رضا حقیقی
۵ای وای مادرم۱۳۸۹/۰۷/۱۸امید پویا
۶احمدک۱۳۸۹/۰۷/۲۲امید پویا
۷میان خون و عشق و آتش و اشک۱۳۸۹/۰۷/۲۲رضا حقیقی
۸آیا تو را پاسخی هست؟ (اشعاری از شفیعی کدکنی)۱۳۸۹/۱۱/۰۵مه زاد
۹روشنی ،من ،گل ،آب۱۳۹۰/۰۴/۲۲طاهره خادم
۱۰اضطراب ابراهیم۱۳۹۰/۰۶/۰۵مه زاد
۱۱مثنوی عقاب۱۳۹۱/۰۲/۲۸تذروی
۱۲در فراخنای آغوش شب۱۳۹۱/۰۳/۱۱الهه گل سنبل
۱۳باخداتر! (دو شعر نوجوان)۱۳۹۱/۰۶/۱۶محسن ریحانیان
۱۴روح پنهان (اشعاری از رُزه آوسلندر)۱۳۹۱/۰۹/۱۳رضا حقیقی
۱۵کودک و توفان (اشعاری از محمود درویش)۱۳۹۱/۰۹/۱۳رضا حقیقی
۱۶وفاداری به یاسمن‌ها (دو شعر از غاده السَّمّان)۱۳۹۱/۰۹/۱۳رضا حقیقی
۱۷تلگرافی که شبانه رسید – اشعاری از «ناظم حکمت»۱۳۹۱/۱۲/۱۳ح. ض.
۱۸به دفاع از عشق و امید – اشعاری از «پل اِلوار»۱۳۹۱/۱۲/۱۳ح. ض.
۱۹صد هزاران جان توانم داد خوش۱۳۹۲/۰۲/۱۶طاهره خادم
۲۰«ماه خفته زیر هر سنگ» (مجموعه‌ای از اشعار شاعران فلسطینی)۱۳۹۳/۰۷/۲۰رضا حقیقی
۲۱«نام تو خواب را بر هم می‌زند» (مجموعه اشعار عاشورایی)۱۳۹۳/۰۸/۰۲دبیر سایت
۲۲غم‌های شهر سیاه (گزیده‌ای از شعر عرب با موضوع فقر)۱۳۹۳/۱۲/۲۵دبیر سایت
۲۳تو بخواب ای شیعه‌ی پاک‌اعتقاد! (چند قطعه شعر از اشرف الدین رشتی/ نسیم شمال)۱۳۹۳/۱۲/۲۸دبیر سایت
۲۴به روی برف نشان قدم نخواهد ماند (فقر، غنا و اشرافیت در شعر روزگار مشروطه)۱۳۹۳/۱۲/۲۸دبیر سایت
۲۵تولّد۱۳۹۴/۱۰/۲۹طاهره خادم
۲۶عشق، مرگ و شب‌های مهتابی۱۳۹۷/۰۳/۳۱دبیر سایت
۲۷شعر «عقاب» و نامه‌ی پرویز ناتل‌خانلری به پسرش۱۳۹۷/۰۴/۱۸مدیر سایت

آثاری از جانی روداری ۲

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱دختری که نمی‌خواست بزرگ شود۱۳۸۷/۱۲/۰۵رضا حقیقی
۲مردی که میدان گلادیاتورها را می‌دزدید۱۳۸۷/۱۲/۰۵رضا حقیقی
۳اتوبوس شهری شماره ۷۵۱۳۸۷/۱۲/۰۵رضا حقیقی
۴بنفشه‌ای در قطب۱۳۸۸/۰۸/۳۰مه زاد

گزیده متن

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱مردی که نتوانستند به جنگ بفرستندش۱۳۸۸/۰۱/۰۱تذروی
۲مرد سنگ شکن۱۳۸۸/۰۲/۲۴محسن ریحانیان
۳دندان سفید۱۳۸۸/۰۵/۲۴محسن بهرامی
۴گِل را مجنبان هر دمی تا آب تو صافی شود۱۳۸۸/۰۸/۳۰مه زاد
۵مقدمه‌ای بر ادبیات عامیانه‌ ترکمن‌ها۱۳۸۹/۰۳/۱۰رضا حقیقی
۶داستان زندگی فردریک داگلاس۱۳۸۹/۰۸/۰۳مصطفی بهادری
۷شیخ ما گفت: یک قدم جلوتر۱۳۹۰/۰۸/۲۵محمد حسن
۸در باب تنبیه و بیداری۱۳۹۰/۱۰/۲۰محسن ریحانیان
۹ترک عمل۱۳۹۱/۰۴/۲۹مه زاد
۱۰وارستگی۱۳۹۱/۰۴/۲۹مه زاد
۱۱به کار جهان نپردازم۱۳۹۱/۰۶/۱۶مه زاد
۱۲جان همه‌ی هستی منم۱۳۹۱/۰۶/۱۶مه زاد
۱۳در باب تن‌فروشی‌(۱): داستان فرانسواز؛ نوشته‌ی لئو تولستوی۱۳۹۲/۰۴/۱۴مرتضی مصلح
۱۴در این شب۱۳۹۳/۰۱/۳۰س. سلطانی
۱۵عشق، مرگ و شب‌های مهتابی۱۳۹۷/۰۳/۳۱دبیر سایت
۱۶شعر «عقاب» و نامه‌ی پرویز ناتل‌خانلری به پسرش۱۳۹۷/۰۴/۱۸مدیر سایت
۱۷«کشتن یک فیل» – نوشته‌ی جورج اُروِل۱۳۹۷/۰۴/۱۸مدیر سایت
۱۸اندکی آرمیدن بر پشت باد (معرفی کتاب «پیامبر» جبران خلیل جبران)۱۳۹۷/۰۵/۱۰مدیر سایت

آثاری از مارتین آور

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱درباره‌ی مارتین آور۱۳۸۸/۰۱/۰۲رضا حقیقی
۲سیاره‌ی هویج۱۳۸۸/۰۱/۰۲رضا حقیقی
۳ترس۱۳۸۸/۰۱/۰۲رضا حقیقی
۴ساکنان عجیب و غریب سیاره هورتوس۱۳۸۸/۰۱/۰۲رضا حقیقی
۵راهبندان۱۳۸۸/۰۱/۰۲رضا حقیقی

آثاری از هاينريش بُل

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱خبر۱۳۸۸/۰۲/۰۷رضا حقیقی
۲برخیز، دلدارم، برخیز!۱۳۸۸/۰۲/۰۷رضا حقیقی
۳اعتراف به‌وجود ادبیات ویرانه‌ها۱۳۸۸/۰۲/۰۷رضا حقیقی
۴آنان که می‌خندند۱۳۸۸/۰۲/۰۷رضا حقیقی
۵به یاد هاینریش بُل۱۳۸۸/۰۲/۰۷رضا حقیقی
۶محبوبه‌ی شمارش نشده۱۳۸۹/۱۰/۰۳آرش بذرافشان

آثاری از سمیح القاسم

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱درباره‌ی سمیح القاسم۱۳۸۸/۰۲/۲۵رضا حقیقی
۲برای مردن وقت نداریم۱۳۸۸/۰۲/۲۵رضا حقیقی
۳صدای گام‌ها در دهلیز مرگ۱۳۸۸/۰۲/۲۵رضا حقیقی
۴فقط یک شب۱۳۸۸/۰۲/۲۵رضا حقیقی

آثاری از آنتون چخوف

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱آنتون چخوف: نگاهی به زندگی، و چند اثر از وی۱۳۹۷/۱۰/۱۶مدیر سایت
۲چند خاطره از چخوف به قلم ماکسیم گورکی۱۳۹۷/۱۰/۱۶مدیر سایت
۳دانشجو۱۳۸۸/۰۴/۱۰رضا حقیقی
۴خواب آلود۱۳۸۸/۰۴/۱۰رضا حقیقی
۵متشکرم!۱۳۸۸/۰۵/۲۴علی لطفی
۶عروس۱۳۹۷/۱۰/۱۶مدیر سایت
۷«عروس خانم» – نگاهی به آخرین داستان کوتاه آنتون چخوف۱۳۹۷/۱۰/۱۶مدیر سایت
۸سلام بر تو ای زندگی تازه (نقدی بر داستان عروس و مقایسه‌ی آن با نمایش‌نامه‌ی «باغ آلبالو»)۱۳۹۷/۱۰/۱۶مدیر سایت
۹مروری کوتاه بر زندگی آنتون چخوف۱۳۹۷/۱۰/۱۶مدیر سایت

ولفگانگ بورشرت

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱درباره‌ی ولفگانگ بورشرت۱۳۸۸/۰۵/۰۳رضا حقیقی
۲قصه‌های خواندنی۱۳۸۸/۰۵/۰۳رضا حقیقی

قصه‌های صلح

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱درباره‌ی «قصه‌های صلح»۱۳۸۹/۰۲/۲۲رضا حقیقی
۲دروازه‌های بهشت۱۳۸۹/۰۲/۲۲رضا حقیقی
۳چگونه گوش‌کوتاه‌ها بر گوش‌بلندها پیروز شدند۱۳۸۹/۰۲/۲۲رضا حقیقی
۴خلق۱۳۸۹/۰۲/۲۲رضا حقیقی
۵بهشت و جهنم۱۳۸۹/۰۲/۲۲رضا حقیقی
۶نبرد۱۳۸۹/۰۲/۲۲رضا حقیقی
۷کار پایان ناپذیر۱۳۸۹/۰۲/۲۲رضا حقیقی

افسانه‌ها

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱افسانه‌ی گرشاسپ۱۳۸۹/۰۳/۱۰رضا حقیقی
۲افسانه‌ی تهمورث۱۳۸۹/۰۳/۱۰رضا حقیقی

اریش فرید

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱ما و عشق؛ اشعار «اریش فرید» ۱۱۳۸۹/۰۶/۱۴رضا حقیقی
۲پیش از آن که بمیرم…؛ اشعار «اریش فرید» ۲۱۳۹۷/۰۶/۱۹مدیر سایت
۳در هوای آزاد به تماشای بهار (زندگی‌نامه‌ی اریش فرید)۱۳۹۷/۰۶/۱۹مدیر سایت