بحث و گفتگو

متفرقه

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱(نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم)1387/08/25تذروی
۲فرو بردن خشم1387/10/13siamak
۳یک غزل از مولانا1387/11/05maryam
۴خیر مطلق1387/11/16مهربان
۵پنجره1387/12/03آرمین
۶اصرار بر خیر1387/12/08آرمین
۷امیدواری به خدا1388/01/10م ناظمی
۸بهشت و جهنم1388/04/16siamak
۹تعویض چرخ1389/06/14hajar
۱۰بهلول و عارف1389/08/17یزدان‌پناهی
۱۱بعضی دوستیهای ما!1389/09/02مه زاد
۱۲چند نکته برای زیستن1389/10/02الما
۱۳آتش افروختن لای‌-تو1390/04/22مریم منافی

شازده کوچولو

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱خطر درخت‌های بائوباب1389/06/14الهه گل‌سنبل
۲شازده کوچولو و خودپسند فروتن!1389/06/15س. سلطانی
۳شازده کوچولو و مالک ستاره‌ها1389/06/15مرتضی مصلح
۴شازده کوچولو و میخواره1389/07/13مه زاد
۵دوستی آدم‌بزرگ‌ها1389/08/17علی لطفی
۶باز هم درختان بائوباب1389/09/16مه زاد

کار، اخلاق، زندگی

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱عبرتی برای محققان و الگویی برای دانشجویان!1393/06/17مرتضی مصلح
۲اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود1394/02/10حسین یوسفی
۳خیرخواهی آری، فراموشی هرگز1394/02/10حسین یوسفی
۴از دروغ گریزی نیست؟1394/02/10حسین یوسفی
۵دنیای اخلاق؛ دنیای بازار1394/02/10حسین یوسفی
۶سکوت یا گفتگو؟1394/02/10حسین یوسفی

در باب«دغدغه‌های پست و متعالی در انتخاب‌های زندگی»

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱بنگر آن دو پرنده را1390/09/27رضا حقیقی
۲مفروش خویش ارزان1390/09/27رضا حقیقی
۳چطور باید به خود کمک کرد؟1390/09/27رضا حقیقی
۴واپسین انسان1390/09/27رضا حقیقی
۵گفتگویی با خود1390/09/27ز. و.
۶خودی که می‌ترسد، خودی که دوست دارد1390/09/27س. ز.
۷باران که می‌بارد، خودم را زیر چتر پیدا می‌کنم1390/09/27ن. فلاحی
۸از دوست دوران دبیرستانم… (۱)1390/09/27رضا حقیقی
۹در باب خیال1390/09/27رضا حقیقی
۱۰… و من نفس خود را با پرهیزگاری می‏‌پرورانم1390/09/27رضا حقیقی
۱۱بولتن در باب «دنیا»1390/09/27دبیر سایت
۱۲آنکه خود را فروخت، آنکه خود را خرید1390/10/02حسین صفرزاده
۱۳حیلت رها کن…1390/10/20س. سلطانی
۱۴زمانی بود که…1390/10/20ت. ض.
۱۵شکیبا باشیم…1390/10/20ت. ض.
۱۶از دوست دوران دبیرستانم… (۲)1390/11/04رضا حقیقی
۱۷دم خر و پر فرشته (قطعه‌هایی از فیه ما فیه مولانا)1390/12/28رضا حقیقی
۱۸پیر می‌شوند، پیر می‌شویم1391/02/02پ. ر.
۱۹از دویدن‌ها و خستگی1391/02/07ا. ص.
۲۰وجدان جنایتکار1391/03/25رضا حقیقی
۲۱دیدار با خداوند در کلبه‌ی تهیدستان1391/04/12رضا حقیقی
۲۲شعر «عقاب» و نامه‌ی پرویز ناتل‌خانلری به پسرش1397/04/18مدیر سایت

در باب «ترس»

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱کوچک شده‌ایم!1390/11/04ز. و.
۲مرا بخوان!1390/11/04س. سلطانی
۳از دوست دوران دبیرستانم… (۳)1390/11/04رضا حقیقی
۴از چه می‌ترسم؟ از چه باید بترسم؟1390/11/11ح. ض.
۵ترس و نیاز (چند قطعه از فیه ما فیه مولانا)1390/12/28رضا حقیقی
۶وقتی از خدا می‌ترسی، وقتی از مخلوق می‌ترسی (آیات و احادیثی در باب ترس)1390/12/28رضا حقیقی
۷تکلیفمان را روشن کنیم1391/01/10ش. خ.
۸پروردگارت را بخوان با بیم و امید1391/01/10س. ع.
۹حکایت مسجد مهمان‌کش1391/01/13رضا حقیقی
۱۰ترسی که نشانه‌ی بیداری است1391/02/02م. م.
۱۱نترسیدن شاید آغازی باشد1391/02/07ت. ض.
۱۲ترس‌های من1391/02/07ا. ص.
۱۳ستاره‌ی بابابزرگ1391/05/04م. ص.
۱۴هزینه تغییر مگه چقدره؟1391/05/15ح. ض.

دانش آموزان، معلمان و نظام آموزشی

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱چهل و پنج شیطان کوچک (دو خاطره از معلمان)1391/02/29رضا حقیقی
۲انتقاد از مدرسه1391/02/29رضا حقیقی
۳تقصیر از کیست؟1391/02/29رضا حقیقی
۴پول خرد تربیتی برای معلمان1391/02/29رضا حقیقی
۵از «سیاحت شرق»1391/02/29رضا حقیقی
۶نگاهی به رسالت مدرسه از دیدگاه چند متفکر تربیتی1393/01/22محسن بهرامی
۷عبرتی برای محققان و الگویی برای دانشجویان!1393/06/17مرتضی مصلح
۸دانشگاه و آرزوهای فراموش‌شده (گزیده‌ای از اندیشه‌های نوآم چامسکی در باب مدرسه و دانشگاه‌)1393/09/14مرتضی مصلح
۹فقر فرهنگی و ناکارآمدی آموزش1393/12/25دبیر سایت
۱۰سفر به هزارتوی کتاب (نکاتی در باب تشویق دانش‌آموزان به مطالعه)1394/08/14م. ترابی
۱۱استاد دانشگاه به چه دردی می‌خورد؟1395/02/27مرتضی مصلح

در باب «دوستی»

همه‌ی مطالب دسته
# عنوانتاریخارسال کننده
۱نکاتی در باب دوستی1387/08/14رضا حقیقی
۲نکته و پرسش1387/08/25امیر نوری
۳دلیلی بر صبر1387/08/25تذروی
۴صبر بر دوستی1387/08/28حسین صفرزاده
۵در باب دگرگونی و تولد چیزها1387/08/30رضا حقیقی
۶طراوت در دوستی1387/09/20علی لطفی
۷و اما دوستی1387/10/17آرمین
۸تولی و تبری1387/10/17آرمین
۹«به من ربطی ندارد…»1387/11/30حسین کریمیان
۱۰ما همدیگر را دوست نداریم!1388/01/02مریم منافی
۱۱ما یکدیگر را فراموش کرده‌ایم!1390/05/22علی لطفی
۱۲هنر عشق ورزیدن1391/06/16مه زاد
۱۳آشنای ما1392/02/16mahsa
۱۴کدام دوست؟ کدام دوستی؟1392/02/19ز. و.