راهبندان

معمولاً هرجا که عده‌ی زیادی از مردم جمع می‌شوند اتفاق‌هایی می‌افتد که هیچ‌کس آنها را پیش‌بینی نکرده و قصدی برای رخ‌دادن آنها نداشته است. بله، چیزهایی که حتی یک نفر هم دوست ندارد اتفاق بیفتد! باور نمی‌کنید؟!
به یک راهبندان در بزرگراه فکر کنید. آیا کسی می‌خواهد در بزرگراه راهبندانی وجود داشته باشد؟ آیا واقعاً کسی دوست دارد در یک بزرگراه گرم و پرگرد و خاک مدت‌ها بی‌دلیل بایستد و عرق بریزد؟ نه! مسلماً نه!
همه دوست دارند با حداکثر سرعت ممکن به مقصد خود برسند، و درست به همین دلیل است که همه‌ی آنها دچار راهبندان می‌شوند! و جالب اینکه این اتفاق بارها و بارها تکرار می‌شود.

 (برگرفته از کتاب جنگ‌های عجیب و غریب، مارتین آور، ترجمه‌ی فرشته مهرابی، انتشارات نقش مانا) 

// // ?>