کاریکاتورهایی به مناسبت روز جهانی محیط زیست- بخش دوم

”Rainer Ehrt – ”konsumoffensive

(با الهام از یک نقاشی کلاسیک ژاپنی به نام موج عظیم کاناگاوا)

// // ?>