کاریکاتورهایی به مناسبت روز جهانی محیط زیست- بخش دوم

Pavel Taussig

(با اشاره ای به تابلوی جیغ، اثر نقاش اکسپرسیونیست ادوارد مونک)

// // ?>