– : «راه شیری…؟! من هم تابه حال ندیده ام!!»

 

 

*  *  *

 

 

 

 

 

(Laurent Laveder)

 

*  *  *

(Tunc Tezel)

*  *  *

 

(Ben Canales)

*  *  *

 

 

 

 

حقوق عکس های این مطلب متعلق به عکاسانی است که نامشان زیر عکس ها قید شده . برخی از عکس های این مطلب از سایت «دنیا در شب»-TWAN- برگرفته شده اند.