برگرفته از ماهنامهٔ «قلمرو رفاه»، شماره‌های ۳۶ و ۳۷، فروردین ۱۳۹۷ / نویسنده: زهرا ملاعلی