ترسی که نشانه‌ی بیداری است

بچه که بودم بزرگترها می‌گفتند: «آدم نباید از چیزی بترسد. فقط باید از خدا ترسید.» اما من از خیلی چیزها می ترسیدم؛ مثلاً از تنهایی، رد شدن از خیابان، مدرسه،…

ادامه خواندنترسی که نشانه‌ی بیداری است

پروردگارت را بخوان با بیم و امید

وقتی از باطل و فرو رفتن در اون پروا داری، از همیشه به نور نزدیک‌تری. اما وقت‌هایی هم هست که از گناهت لذت می‌بری، اوقاتی که می‌دونی ارزش تو بیش…

ادامه خواندنپروردگارت را بخوان با بیم و امید