بایگانی دسته: مجموعه پنجمآثاری از کینو کاریکاتوریست آرژانتینی

هواکین سالوادور لاوادو (Joaquín Salvador Lavado) معروف به کینو، کاریکاتوریست ۷۶ساله‌ی معروف آرژانتینی است که سالیانی درازی را به خلق کاریکاتور پرداخته است. کاریکاتورهای زیر از میان ۷ مجموعه‌ از آثار او که بین سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۶ منتشر شده اند، انتخاب شده است. به جای سخن گفتن درباره‌ی نوع نگاه و گرایشات این هنرمند، بهتر است آثار او را با دقت ببینیم:

 

 

 

 

Quino

 

 

 

 

 


 

 

 

quino
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quino
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quino

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Quino
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 quino


Quino, Bach, HiFi,

 

 *         ‌*‌          *

 

 

// // ?>