دین چیست؟ دین‌دار کیست؟ (گزیده‌ای از حکمت‌ها و نیایش‌های امام حسین(ع))

این بولتن گزیده‌ای از سخنان حکمت‌آمیز و نیایش‌های امام حسین(ع) است که به مناسبت دهه‌ی محرم تهیه شده است. در صورتی که محل مناسبی برای توزیع این بولتن می‌شناسید، می‌توانید…

ادامه خواندندین چیست؟ دین‌دار کیست؟ (گزیده‌ای از حکمت‌ها و نیایش‌های امام حسین(ع))