خردمندی و مهربانی – گزیده‌ای از سخنان امام رضا(ع)

دریافت نسخهٔ pdf (مخصوص چاپ) از پیامبر اکرم(ص) نقل فرمود که: اوج خردمندی – پس از ایمان به خدا – دوستی کردن با مردم و نیک‌خواهی برای هر انسانی است؛…

ادامه خواندنخردمندی و مهربانی – گزیده‌ای از سخنان امام رضا(ع)