پدرت را توصیف كن

پدرم کارتن جمع می‌کند، شب‌ها می‌رود و مقوا می‌آورد، گاهی با او می‌روم، ما با سه‌چرخه می‌رویم.نمی‌دانم پدرم چندساله است، اما خیلی پیر نیست، حتی یک کمی هم جوان است!…

ادامه خواندنپدرت را توصیف كن

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد