بازی‌های زبانی برای کودکان و نوجوانان

بازی‌های زبانی برای کودکان و نوجوانان دریافت متن کامل بازی‌های زبانی به‌صورت pdf یکی از مهم‌ترین نقش‌های زبان، نقش ارتباطی آن است. به وسیله‌ی زبان است که انسان با دیگران…

ادامه خواندنبازی‌های زبانی برای کودکان و نوجوانان

بازی‌های فکری برای کودکان و نوجوانان

بازی‌های فکری برای کودکان و نوجوانان دریافت فایل کامل بازی‌های فکری به صورت pdf در این جزوه سعی شده تعدادی بازی جالب فکری با اهدافی مشخص برای رشد کودکان و…

ادامه خواندنبازی‌های فکری برای کودکان و نوجوانان

بازی‌های حرکتی برای کودکان و نوجوانان

بازی‌های حرکتی برای کودکان و نوجوانان دریافت متن کامل بازی‌های حرکتی به صورت pdf حرکت برای کودکان، همه چیز است. حرکت برای کودکان به معنی زندگی، خودشناسی، کشف محیط، آزادی،…

ادامه خواندنبازی‌های حرکتی برای کودکان و نوجوانان

سرگرمی‌های ریاضی، مجموعه‌ی سوم

دوستان عزیز، مجموعه‌ی سوم سرگرمی‌ها شامل چند معمای متنوع از نظر محتوا و درجه‌ی سختی می‌باشد. همچنین  آموزش یک بازی جذاب برای علاقه‌مندان به حل جدول‌های سودوکو به نام "کِن‌کِن"…

ادامه خواندنسرگرمی‌های ریاضی، مجموعه‌ی سوم

سرگرمی‌های ریاضی، مجموعه‌ی دوم

معمای کیسه فلفل وقتی پیتر و دوستش پل با هم کار می‌کنند می‌توانند در 20 دقیقه یک کیسه پر از فلفل ترشی بچینند. پل و دوستش پرکینز، با هم این…

ادامه خواندنسرگرمی‌های ریاضی، مجموعه‌ی دوم

سرگرمی‌های ریاضی، مجموعه‌ی اول

تعداد اعضای خانواده تعداد خواهرها و برادرهای علی با هم برابر است. ولی تعداد خواهرهای مریم، خواهر علی، نصف تعداد برادرهایش می‌باشد. در خانواده‌ی علی و مریم چند خواهر و برادر وجود دارد؟…

ادامه خواندنسرگرمی‌های ریاضی، مجموعه‌ی اول