کدام یک محرومیم؟ (معرفی داستان‌هایی با موضوع فقر)

صدای صنوبر نویسنده: : افسانه شعبان‌نژاد مترجم: ---- تصویرگر: ---- ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوبت چاپ: دوم، ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۹۱ صفحه گروه سنی: «د» و «ه»…

ادامه خواندنکدام یک محرومیم؟ (معرفی داستان‌هایی با موضوع فقر)