کاریکاتورهایی با موضوع فقر، جنگ و صلح، انتخاب و محیط زیست

گروه اول: فقر گروه دوم: جنگ و صلح گروه سوم: انتخاب گروه چهارم: محیط زیست

ادامه خواندنکاریکاتورهایی با موضوع فقر، جنگ و صلح، انتخاب و محیط زیست

کاریکاتورهایی با موضوع فقر

کاریکاتورهای زیر متعلق به Jean Plantureux است که در 23 مارس 1951 در شهر پاریس متولد شده است. او که به نام حرفه‌ای Plantu شناخته می‌شود، کاریکاتوریستی فرانسوی و متخصص…

ادامه خواندنکاریکاتورهایی با موضوع فقر