جنگ ایران و عراق به روایت تصویر

تصاویر زیر همگی از منابع اینترنتی انتخاب شده‌اند. بسیاری از تصاویر خوب جنگ صرفاً در کتاب‌ها یافت می‌شوند. مجموعهٔ «جنگ تحمیلی» (در ۴ جلد) از «کاوه گلستان» از مجموعه عکس‌های…

ادامه خواندنجنگ ایران و عراق به روایت تصویر

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد