سفر به هزارتوی کتاب (نکاتی در باب تشویق دانش‌آموزان به مطالعه)

بگذارید دانش‌آموزانتان ببینند که شما کتاب می‌خوانید!اگر می‌خواهید دانش‌آموزانتان را کتاب‌خوان تربیت کنید، خودتان باید مطالعه کنید! اگر وقت بگذارید و کتاب بخوانید به طور غیر مستقیم به آن‌ها می‌گویید…

ادامه خواندنسفر به هزارتوی کتاب (نکاتی در باب تشویق دانش‌آموزان به مطالعه)
روز کتاب – برنامه‌هایی برای اجرا در مدرسه

کتابخانه‌ی مدرسه متأسفانه در خیلی از مدارس استفاده‌های لازم از کتابخانه‌ی مدرسه نمی‌شود. در حالی که محیط کتابخانه می‌تواند محیطی گرم و صمیمی برای انجام فعالیت‌های گروه‌های مختلف در مدرسه…

ادامه خواندنروز کتاب – برنامه‌هایی برای اجرا در مدرسه
روز کتاب – برنامه‌هایی برای اجرا در خانواده

کتابخانه‌ی فامیلی کتابخانه‌ی فامیلی کتابخانه‌ای است که با همکاری اعضای فامیل یا جمعی از دوستان در محلی که مورد توافق همه باشد ایجاد می‌شود. اعضای فامیل یا دوستان می‌توانند چند…

ادامه خواندنروز کتاب – برنامه‌هایی برای اجرا در خانواده

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد