اجبار مردم به اجرای دستورات دین، نامشروع و خلاف قرآن است

متن زیر، گفتگویی با «محمد سروش محلاتی» است که به نظرات سید محمدحسین طباطبایی در مورد تحمیل دین و اجبار مردم به رعایت دستورات دینی اختصاص دارد. دریافت فایل فایل…

ادامه خواندناجبار مردم به اجرای دستورات دین، نامشروع و خلاف قرآن است

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد