مجموعه تصاویر – پنجره‌ای به حقیقت

سباستیائو سالگادو، عکاس برزیلی، تصویرگر زندگی و احوال مردمان محروم است. در چند عکس آغازین این مجموعه، زندگی رعیت های فقیری را می بینیم که در تلاشند تا زندگی خود…

ادامه خواندنمجموعه تصاویر – پنجره‌ای به حقیقت

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد