ما، کودکان در معرض خطر و آن‌چه باید کرد…

چند ماهی از آغاز سال تحصیلی جدید می‌گذرد؛ زمستان فرا رسیده و سرما کم‌کم به اوج خود می‌رسد. اما هنوز کودکان بسیاری در مناطق محروم کشور، در کلاس‌هایی درس می‌خوانند که به امکانات گرمایشی ایمن و استاندارد مجهز نیست. (این مسئله، به‌خصوص در مناطق سردسیر کشور، حائز اهمیت بیشتریست.) کلاس درس روستای شین آباد یکی از همان کلاس‌هایی بود که با بخاری نفتی گرم  می‌شد...

ادامه خواندنما، کودکان در معرض خطر و آن‌چه باید کرد…

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد