اعتراف به‌وجود ادبیات ویرانه‌ها

اولین کوشش‌های نویسندگان نسل ما را، پس از سال 1945، ادبیات ویرانه‌ها نام نهاده‌اند. لابد می‌خواسته‌اند توی سرش بکوبند. ما به خاطر این نام‌گذاری ازخود دفاعی نکردیم، چرا که این…

ادامه خواندناعتراف به‌وجود ادبیات ویرانه‌ها
خبر

ده‌کوره‌های حقیری را می‌شناسید که در آن‌ها، انسان این سؤال بی‌جواب را از خود می‌کند: چرا راه‌آهن در آن مکان ایستگاه ساخته است؟ جايی که لایتناهی بر فراز چند خانه‌ی…

ادامه خواندنخبر

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد