ولفگانگ بورشرت؛ نگاهی به زندگی و گزیده‌ای از آثار

می‌خواهم فانوس دریایی باشم شب‌ها، در باد برای ماهی‌ها، برای همه‌ی قایق‌ها. اما خودم کشتی طوفان زده‌ام! (ولفگانگ بورشرت، از مجموعه‌ی شعر «فانوس، شب و ستاره‌ها») ‌ ‌ آنچه در این پرونده خواهید دید: - گاهشمار مختصر زندگی و آثار ولفگانگ بورشرت (۱۹۴۷-۱۹۲۱) - درباره‌ی زندگی و آثار بورشرت - داستان «موش‌های صحرایی شب‌ها می‌خوابند» - داستان «ساعت آشپزخانه» - سخنرانی هانریش بل با عنوان «فریاد اعتراض ولفگانگ بورشرت» - و ...

ادامه خواندنولفگانگ بورشرت؛ نگاهی به زندگی و گزیده‌ای از آثار

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد