«درازراهِ رنج تا رستگاری» (از سیاوش کسرایی)

از خانه بیرون زدمتنهاکه در خود نمی‌گنجیدمچنانکه جمعیت در خیابان و خیابان در شهرنهدلکاسه، حوصله دریا نداشت جانوری بودمشاید اژدهاییکه دهانمدر کار بلعیدن «شهیاد» بود ودُمم«پل چوبی« را نوازش می‌کردهای…

ادامه خواندن«درازراهِ رنج تا رستگاری» (از سیاوش کسرایی)
آنتون چخوف: نگاهی به زندگی، و چند اثر از وی

برخی از مطالب گردآوری شده در این مجموعه: - یک زندگی: آنتون چخوف - داستان‌هایی از چخوف («دانشجو»، «خواب‌آلود»، «عروس»، «اندوه» و ...) - سلام بر تو ای زندگی تازه (نقدی بر داستان «عروس») - خاطراتی از چخوف به قلم ماکسیم گورکی - به زیارت سیبری ‌

ادامه خواندنآنتون چخوف: نگاهی به زندگی، و چند اثر از وی

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد