کتابچهٔ «نهضت عاشورا» – مروری بر سیره و سخنان حسین بن علی(ع)

کتابچه‌ی «نهضت عاشورا» مروری است بر سیره و سخنان حسین بن علی(ع) از روزگار معاویه تا روز عاشورا. در تهیه‌ی این کتابچه، سعی شده است که تنها از منابع معتبر…

ادامه خواندنکتابچهٔ «نهضت عاشورا» – مروری بر سیره و سخنان حسین بن علی(ع)
دین چیست؟ دین‌دار کیست؟ (با نگاهی به اندیشه و زندگی حسین بن علی(ع))

دریافت متن [امام حسین(ع)، از پیامبر خدا(ص) روایت نمود:] کسی که دینش را از راه تفکر در نعمت‌های خدا، و تدبر در کتاب او و فهم سنت من به دست…

ادامه خواندندین چیست؟ دین‌دار کیست؟ (با نگاهی به اندیشه و زندگی حسین بن علی(ع))

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد