معرفی یک مقاله: «چه شد که سه شیفت کار کردن هم افراد را از فقر نجات نداد؟»

سال‌ها پیش، جان مینارد کینز، اقتصاد‌دانی بسیار مشهور، پیش‌بینی کرد که در آینده تکنولوژی آن قدر پیشرفت می‌کند که تنها ۱۵ ساعت کار هفتگی برای رفع نیازهای مردم کفایت می‌کند.…

ادامه خواندنمعرفی یک مقاله: «چه شد که سه شیفت کار کردن هم افراد را از فقر نجات نداد؟»
اشعاری از ویکتور خارا

اشعاری از کتاب «آکورد آزادی»، ویکتور خارا، ترجمه‌ی بابک زمانی، نشر چشمه به یاد می‌آورمت آماندابه یاد می‌آورمت، آماندادر خیابان‌های خیس از باراندر مسیرت به سوی کارخانههمان‌جا که مانوئل به…

ادامه خواندناشعاری از ویکتور خارا
گاه‌شمار جنبش‌های کارگری

برگرفته از کتاب: «اتحادیه‌ها»، دیوید کاگسول(David Cogswell)، ترجمه‌ی حمید رحیمی، انتشارات شیرازه کتاب ما، ص‌ص 60-47 تاریخ اتحادیه‌ها و جنبش‌ِ کارگری آمریکا، روایت جنبش‌های گسترده‌ی اجتماعی است که از داستان‌ها…

ادامه خواندنگاه‌شمار جنبش‌های کارگری

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد