آشنایی با حقوق کار (معرفی یک اپیزود از یک پادکست)

همه ما برای اینکه دستمون توی جیب خودمون باشه، ناچاریم که کار کنیم. کار، بخش عمده‌ای از زندگی آدم‌هارو به خودش اختصاص می‌ده و یه جاهایی همه چیز خوب پیش…

ادامه خواندنآشنایی با حقوق کار (معرفی یک اپیزود از یک پادکست)
بازنمایی کارخانه از اکنون تا آینده

نویسنده: محمد مالجو اجرای چهار سیاست کلیدی دولت در زمینه مناسبات کارفرمایان با کارگران طی سالهای پس از انقلاب باعث می‌شده‌اند که توان چانه زنی کارگران در بازار کار و…

ادامه خواندنبازنمایی کارخانه از اکنون تا آینده

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد