اول شهریور ماه، سالروز درگذشت «پرویز ناتل خانلری» است. بدین مناسبت، می‌توانید مطالب زیر را مطالعه نمایید.