کارگردان: Jermoe Hill – نویسنده: Thomas Bruce Morgan

این مستند از زندگی «آلبرت شوایتزر»، در دوران زندگی خود او ساخته شده است؛ هرچند به درخواست وی تا پیش از مرگش به نمایش در نیامده است. بخشی از فیلم به زندگی دکتر شوایتزر از کودکی تا ۳۰ سالگی، زمانی که تصمیم به سفر به آفریقا گرفت می‌پردازد، و نیمهٔ دوم فیلم یک روز کامل در بیمارستان دکتر شوایتزر در لامبارنه را توصیف می‌کند.