باز هم درختان بائوباب

این مطلب را در ادامه‌ی مطلب خانم "الهه گل‌سنبل" که درباره‌ی شازده کوچولو و "خطر درختان بائوباب" نوشته بودند، می‌نویسم.... یک خاصیت دیگر گیاهانِ شبیه درختان بائوباب خاصیت ریشهدوانی آنهاست؛…

ادامه خواندنباز هم درختان بائوباب
شازده کوچولو و خودپسند فروتن!

در جایی از داستان شازده کوچولو با یک خودپسند برخورد می‌کند. آنجا می‌خوانیم که: «خودپسند با فروتنی کلاهش را از سرش برداشت.» ما در تشخیص چنین وضعیت‌های ناسازگاری (خودپسندی که…

ادامه خواندنشازده کوچولو و خودپسند فروتن!

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد