استاد دانشگاه به چه دردی می‌خورد؟

در هفته‌های آتی، دو میلیون امریکایی، مدرک کارشناسی دریافت می‌کنند[1]. بعد یا به نیروی کار می‌پیوندند یا ادامۀ تحصیل می‌دهند. آن روز، حسابی شاد و سرمست‌اند و از دانشکده‌هایشان به…

ادامه خواندناستاد دانشگاه به چه دردی می‌خورد؟
سفر به هزارتوی کتاب (نکاتی در باب تشویق دانش‌آموزان به مطالعه)

بگذارید دانش‌آموزانتان ببینند که شما کتاب می‌خوانید!اگر می‌خواهید دانش‌آموزانتان را کتاب‌خوان تربیت کنید، خودتان باید مطالعه کنید! اگر وقت بگذارید و کتاب بخوانید به طور غیر مستقیم به آن‌ها می‌گویید…

ادامه خواندنسفر به هزارتوی کتاب (نکاتی در باب تشویق دانش‌آموزان به مطالعه)

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد