مروری بر شعر و زندگی سیاوش کسرایی

آنچه در این پرونده خواهید دید: - یادها: روایت همسر کسرایی (مهری نوذری)، از نوشته‌ها و مصاحبه‌های دختر کسرایی( بی‌بی) و روایت پسر کسرایی(مانلی) - از دو نامه و یک سخنرانی - گزیده‌ای از اشعار سیاوش کسرایی

ادامه خواندنمروری بر شعر و زندگی سیاوش کسرایی
محمود درویش؛ شاعر شعر فلسطین

برخی از مطالب این مجموعه: -«تبعیدی ابدی»؛ زندگی، جنگ و شعر محمود درویش -هم‌صدایی؛ شعری از محمود درویش در رثای ادوارد سعید -بر روی این سرزمین چیزی هست که شایسته زیستن است -در انتقاد از شعر عرب در دوران حاضر -به نیابت از کلمه و فلسطین -گزیده‌ای از اشعار محمود درویش

ادامه خواندنمحمود درویش؛ شاعر شعر فلسطین
«پل الوار»؛ مروری بر زندگی و گزیده‌ای از اشعار

مطالب گردآوری شده در این پرونده: - گاه‌شمار زندگی و آثار پل الوار - عشق و شعر و زندگی (درباره‌ی زندگی و شعر پل الوار) - «... چرا که آفتاب هنوز می‌دمد» (گزیده‌ای از اشعار پل الوار) - «با برادران خود که نور خویش را بنیاد می‌نهند» (گزیده‌ای از اشعار پل الوار)

ادامه خواندن«پل الوار»؛ مروری بر زندگی و گزیده‌ای از اشعار
«درازراهِ رنج تا رستگاری» (از سیاوش کسرایی)

از خانه بیرون زدمتنهاکه در خود نمی‌گنجیدمچنانکه جمعیت در خیابان و خیابان در شهرنهدلکاسه، حوصله دریا نداشت جانوری بودمشاید اژدهاییکه دهانمدر کار بلعیدن «شهیاد» بود ودُمم«پل چوبی« را نوازش می‌کردهای…

ادامه خواندن«درازراهِ رنج تا رستگاری» (از سیاوش کسرایی)

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد