سالک راه عرفان، برابری، آزادی (نگاهی به زندگی و اندیشهٔ علی شریعتی)

برخی از مطالب گردآوری شده در این مجموعه: -آثار و اندیشه‌های دکتر شریعتی -معمار کعبه‌ی ایمان خویش باش! -پروژه‌ی سیاسی شریعتی در تجربه‌ی زیسته‌ی او -شریعتی و جهانِ جهان‌های مشترک -هیاهو برای هیچ: خطیب یا مدرس؟ -میراث شریعتی در عصر سلطه اسلامیسم و نئولیبرالیسم

ادامه خواندنسالک راه عرفان، برابری، آزادی (نگاهی به زندگی و اندیشهٔ علی شریعتی)
زن؛ خستگی و تازگیِ زیستن (به مناسبت روز جهانی زنان)

برخی از مطالبی که در این پرونده خواهید دید: - نکاتی درباره نگاه به زن در ایران امروز - زنان حاشیه‌ها صدا ندارند! - قوانین ایران در مقابل زن کشی بازدارنده نیست - ناموس؛ تهدیدی که زنان بر شانه‌های‌شان حمل می‌کنند - زنان باید زمین بازی را خود طراحی کنند - مادران ما رؤیاهای خود را رها نکرده‌اند - جنبش‌های اجتماعی آمریکای لاتین؛ «مادران میدان مایو»

ادامه خواندنزن؛ خستگی و تازگیِ زیستن (به مناسبت روز جهانی زنان)
به پاس آن جان شیفته (دربارهٔ زندگی و اندیشهٔ «سیمون وی»)

برخی از مطالب گردآوری شده در این مجموعه: -گزیده‌ای از سخنان و اندیشه‌ی سیمون وی -هراس از نگریستن! -الهیات عملی و رنج بشری: پیش‌نهاده‌ی سیمون وی -سیمون‌وی عزیز؛ عقل و عشق در برابر خدا و راز! -فرایند دریافت لطف الهی در عرفان سیمون وی -نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ زنان فیلسوف معاصر»

ادامه خواندنبه پاس آن جان شیفته (دربارهٔ زندگی و اندیشهٔ «سیمون وی»)
سده؛ جشن نور و آتش

برخی از مطالب گردآوری شده در این مجموعه: -جشن زندگی نیک (بهمن و جشن سده) -سده، جشن آتش -جشن سده و تاریخ و فرهنگ ایران -جشن سده، معناها و اسطوره‌ها -جشن سده، نماد امید به بهروزی و نیک فرجامی -آیین‌های جشن زیبای سده

ادامه خواندنسده؛ جشن نور و آتش
نگاهی به زندگی، اندیشه و آثار «آندری تارکوفسکی»

آنچه در این پرونده خواهید دید: - زندگی و زمانهٔ آندری تارکوفسکی - مروری مختصر بر آثار آندری تارکوفسکی - از سخنان و نوشته‌های تارکوفسکی - مستند «تارکوفسکی، یک نیایش سینمایی»

ادامه خواندننگاهی به زندگی، اندیشه و آثار «آندری تارکوفسکی»
آنتونیو گرامشی؛ دغدغهٔ رهایی جمعی

برخی از مطالب گردآوری شده در این پرونده: -بیزارم از بی تفاوت‌ها! -روشنفکران و توده‌ها و اندیشه گرامشی -مردمان بذله‌گو -راهی به رهایی -گرامشی و ما -وارثان گرامشی ‌

ادامه خواندنآنتونیو گرامشی؛ دغدغهٔ رهایی جمعی

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد