به پاس آن جان شیفته (دربارهٔ زندگی و اندیشهٔ «سیمون وی»)

برخی از مطالب گردآوری شده در این مجموعه: -گزیده‌ای از سخنان و اندیشه‌ی سیمون وی -هراس از نگریستن! -الهیات عملی و رنج بشری: پیش‌نهاده‌ی سیمون وی -سیمون‌وی عزیز؛ عقل و عشق در برابر خدا و راز! -فرایند دریافت لطف الهی در عرفان سیمون وی -نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ زنان فیلسوف معاصر»

ادامه خواندنبه پاس آن جان شیفته (دربارهٔ زندگی و اندیشهٔ «سیمون وی»)
سده؛ جشن نور و آتش

برخی از مطالب گردآوری شده در این مجموعه: -جشن زندگی نیک (بهمن و جشن سده) -سده، جشن آتش -جشن سده و تاریخ و فرهنگ ایران -جشن سده، معناها و اسطوره‌ها -جشن سده، نماد امید به بهروزی و نیک فرجامی -آیین‌های جشن زیبای سده

ادامه خواندنسده؛ جشن نور و آتش
نگاهی به زندگی، اندیشه و آثار «آندری تارکوفسکی»

آنچه در این پرونده خواهید دید: - زندگی و زمانهٔ آندری تارکوفسکی - مروری مختصر بر آثار آندری تارکوفسکی - از سخنان و نوشته‌های تارکوفسکی - مستند «تارکوفسکی، یک نیایش سینمایی»

ادامه خواندننگاهی به زندگی، اندیشه و آثار «آندری تارکوفسکی»
آنتونیو گرامشی؛ دغدغهٔ رهایی جمعی

برخی از مطالب گردآوری شده در این پرونده: -بیزارم از بی تفاوت‌ها! -روشنفکران و توده‌ها و اندیشه گرامشی -مردمان بذله‌گو -راهی به رهایی -گرامشی و ما -وارثان گرامشی ‌

ادامه خواندنآنتونیو گرامشی؛ دغدغهٔ رهایی جمعی
پرونده مارتین لوتر کینگ

برخی از مطالب گردآوری شده در این پرونده: - رهایی خویش، رهایی جهان - صلح در غیاب عدالت، یا مراقبت از عشق و مبارزه برای عدالت؟ (نامه از زندان بیرمنگام) - رؤیایی دارم! - لوتر کینگ، الگویی کمیاب - فراسوی ویتنام - قانون ناعادلانه

ادامه خواندنپرونده مارتین لوتر کینگ
سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

برخی از مطالب گردآوری شده در این پرونده: - امیرکبیر و سنت کشورداری ایرانی - نگاهی به جایگاه دارالفنون در تاریخ فرهنگی ایران مدرن - چه نیازی به امیرکبیر داریم؟ - فراز و فرود یک صدراعظم توسعه خواه - چگونه امیرکبیر بودن

ادامه خواندنسالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد