باشکوه، روشن و شادمان؛ زندگی و هنر آنتونیو ویوالدی

آنچه در این مجموعه خواهید دید: -باشکوه، روشن و شادمان؛ زندگی و هنر آنتونیو ویوالدی -چرا باید به چهار فصل ویوالدی گوش دهید؟ -مجموعه‌ای از اجرا‌های جهانی آثار ویوالدی -قطعات موسیقی چهارفصل ویوالدی -قطعه‌هایی آوازی از موسیقی ویوالدی -اِستابات ماتِر؛ عظمت روح مادری اندوهناک

ادامه خواندنباشکوه، روشن و شادمان؛ زندگی و هنر آنتونیو ویوالدی

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد