زن؛ خستگی و تازگیِ زیستن (به مناسبت روز جهانی زنان)

برخی از مطالبی که در این پرونده خواهید دید: - نکاتی درباره نگاه به زن در ایران امروز - زنان حاشیه‌ها صدا ندارند! - قوانین ایران در مقابل زن کشی بازدارنده نیست - ناموس؛ تهدیدی که زنان بر شانه‌های‌شان حمل می‌کنند - زنان باید زمین بازی را خود طراحی کنند - مادران ما رؤیاهای خود را رها نکرده‌اند - جنبش‌های اجتماعی آمریکای لاتین؛ «مادران میدان مایو»

ادامه خواندنزن؛ خستگی و تازگیِ زیستن (به مناسبت روز جهانی زنان)
اندیشهٔ بلند شکفتن (به مناسبت روز درختکاری)

برخی از مطالبی که در این مجموعه خواهید دید: -پیامی به غرب از آمازون: تمدن شما در حال کشتن زمین است - «مردی که درخت می‌کاشت» (معرفی فیلم) - درختان در شب - دربارهٔ روند تخریب جنگل‌های ایران - نخل‌های مهاجر - آبیاری درست درختان

ادامه خواندناندیشهٔ بلند شکفتن (به مناسبت روز درختکاری)
سده؛ جشن نور و آتش

برخی از مطالب گردآوری شده در این مجموعه: -جشن زندگی نیک (بهمن و جشن سده) -سده، جشن آتش -جشن سده و تاریخ و فرهنگ ایران -جشن سده، معناها و اسطوره‌ها -جشن سده، نماد امید به بهروزی و نیک فرجامی -آیین‌های جشن زیبای سده

ادامه خواندنسده؛ جشن نور و آتش
پرونده مارتین لوتر کینگ

برخی از مطالب گردآوری شده در این پرونده: - رهایی خویش، رهایی جهان - صلح در غیاب عدالت، یا مراقبت از عشق و مبارزه برای عدالت؟ (نامه از زندان بیرمنگام) - رؤیایی دارم! - لوتر کینگ، الگویی کمیاب - فراسوی ویتنام - قانون ناعادلانه

ادامه خواندنپرونده مارتین لوتر کینگ
سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

برخی از مطالب گردآوری شده در این پرونده: - امیرکبیر و سنت کشورداری ایرانی - نگاهی به جایگاه دارالفنون در تاریخ فرهنگی ایران مدرن - چه نیازی به امیرکبیر داریم؟ - فراز و فرود یک صدراعظم توسعه خواه - چگونه امیرکبیر بودن

ادامه خواندنسالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر
به مناسبت سالروز رحلت غلامرضا تختی

برخی از مطالبی که در پرونده‌ی این مناسبت خواهید دید: -از تختی چه می‌دانیم؟ -تختی از زبان تختی -نگاهی به اسطوره -تختی؛ محل اتصال گذشته با معاصر -خاموشی یک پهلوان -جای خالی، جای سبز

ادامه خواندنبه مناسبت سالروز رحلت غلامرضا تختی
به مناسبت روز جهانی آمادگی در برابر بیماری‌های همه‌گیر

برخی از مطالب گردآوری شده در این پرونده: -نظاره‌گری مرگْ، جامعه را به کجا می‌برد؟ -پاندمی‌های تاریخ‌ساز -اجباری است؟ رایگان توزیع کنید! -آنجا که مرگ هم دموکراتیک نیست -پریشانی جهان و اسراری که کرونا هویدا می‌کند -ویروس کرونا، اپیدمی ترس و تقلیل امر سیاسی به امر «بهداشتی» -حیات ما در گرو مراقبت از یکدیگر است

ادامه خواندنبه مناسبت روز جهانی آمادگی در برابر بیماری‌های همه‌گیر

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد