به مناسبت روز جهانی مدارا

دیباچه کتاب «رواداری؛ پژوهشی درباره‌ی حقِّ ناحق بودن» اثر محمدامیر قدوسی (متن) ابوالقاسم فنائی درباره‌ی دگراندیشان و دگرباشان چگونه باید اندیشید و با آنان چگونه باید رفتار کرد؟ به تعبیر…

ادامه خواندنبه مناسبت روز جهانی مدارا
به مناسبت روز جهانی شهرها

اگر خیابان‌ها را زنان ساخته بودند (نوشته) برگرفته از مقاله فراتر از «زنان و تردد»: به سوی جغرافیاهای جدید جنسیت و پویامندی نوشته رابین لا، متخصص جغرافیای شهری و عضو دانشکده جغرافی…

ادامه خواندنبه مناسبت روز جهانی شهرها
به مناسبت روز جهانی مراقبت و حمایتگری

مراقبت از دیگری از طریق هیچ کاری نکردن! (نوشته) نویسنده: ایرج شهبازی عشق ورزیدن به دیگری، مستلزم مراقبت از اوست و مراقبت از دیگری بدون آگاهی و دانایی ممکن نیست.…

ادامه خواندنبه مناسبت روز جهانی مراقبت و حمایتگری
به مناسبت روز جهانی عصای سفید

از عصایی که سفید است، بیشتر بدانیم (نوشته) به بهانه روز جهانی نابینایان موسسه رحمان ۳ سال پیش پای صحبت‌های نرگس نیکخواه نشست؛ استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان که سال‌ها رئیس…

ادامه خواندنبه مناسبت روز جهانی عصای سفید

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد