کاریکاتورهایی به مناسبت روز جهانی محیط زیست- بخش دوم

"Rainer Ehrt - "konsumoffensive (با الهام از یک نقاشی کلاسیک ژاپنی به نام موج عظیم کاناگاوا)     "Rainer Ehrt -"konsum woge Nani Mosquera     Vladimir Kazanevsky   Pawel…

ادامه خواندنکاریکاتورهایی به مناسبت روز جهانی محیط زیست- بخش دوم
کاریکاتورهایی به مناسبت روز جهانی محیط زیست- بخش نخست

گاهی در یک کاریکاتور بیش از آن چه در نگاه اول به نظر می رسد، چیزهایی برای دیدن و شنیدن هست. این کاریکاتورها را با تامل ببینید: "Rainer Ehrt -…

ادامه خواندنکاریکاتورهایی به مناسبت روز جهانی محیط زیست- بخش نخست

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد