نام صاحبان بعضی از این آثار مشخص نیست. اگر شما احیانا طراح این چند کاریکاتور بی نشان را می شناسید، لطفا با ذکر منبع به ما خبر دهید تا نام صاحب اثر را ذکر کنیم.

 

alt