هواکین سالوادور لاوادو (Joaquín Salvador Lavado) معروف به کینو، کاریکاتوریست ۷۶ساله‌ی معروف آرژانتینی است که سالیانی درازی را به خلق کاریکاتور پرداخته است. کاریکاتورهای زیر از میان ۷ مجموعه‌ از آثار او که بین سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۶ منتشر شده اند، انتخاب شده است. به جای سخن گفتن درباره‌ی نوع نگاه و گرایشات این هنرمند، بهتر است آثار او را با دقت ببینیم:

 

 

 

 

Quino

 

 

 

 

 


 

 

 

quino
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quino
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quino

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Quino
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 quino


Quino, Bach, HiFi,

 

 *         ‌*‌          *