امام علی(ع): ايمان بنده راست نباشد جـز آنگاه كه اعتماد او به آنچه در دست خداست بيش از اعتماد وی بدانچه در دست خود اوست بوَد.

«آیا خدا کفایت‌کنندهٔ بنده‌اش نیست؟ و تو را از آنها که غیر اویند می‌ترسانند…» (سورهٔ زمر، ۳۶)

🔸 دقت کنید که در انتهای مجموعهٔ «شرح آرزومندی» گزیده‌ای از دعای امام حسین(ع) در روز عرفه نیز آمده است.