نکته و پرسش

بسم الله الرحمن الرحیم  ۱-پیامبراکرم(ص): «حکایت مومن و برادرش حکایت دو کف دست است که یکی دیگری را تمییز می‌‌کند.» (میزان‌الحکمه ، ص ۵۴۲۷) تمیزی یک دست هنگامی که با…

ادامه خواندننکته و پرسش

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد