در زمان جنگ جهانی اول، سربازان سه جبهه فرانسه بریتانیا و المان تصمیم می گیرند به مناسب کریسمس آتش بس موقت اعلام کنند و سال نو را در صلح جشن بگیرند.این آتش بس فرصتی را فراهم می کند که سربازان خارج از فضای درگیری با دشمنانشان آشنا شوند و آنها را دوست بیایند….. فیلم کریسمس مبارک داستان واقعی آتش بس در زمان جنگ جهانی اول است. کارگردان فیلم سعی کرده است با روایت این برش تاریخی تصویری از جهانی بدون جنگ همراه با صلح وبرادری تصویر بکشد. این برای رده سنی نوجوانان و بزرگسالان مناسب میباشد.