نام کتاب: غروب آفتاب ربذه            ناشر : انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان       نویسنده : محمود پور وهاب    گروه سنی د    تعداد صفحات  140

موضوع : شرح زندگی ابوذر غفاری صحابه پیامبر (ص)، از بعثت تا خلافت عثمان

این کتاب روایت زندگی ابوذر، یار صدیق، مبارز و صبور رسول خدا (ص)، از زمان شروع دعوت پیامبر (ص) تا زمان خلیفه سوّم است. این کتاب مشتمل بر ده فصل است که در هر فصل، وقایعی از زندگی ابوذر بیان شده است که نمایانگر مبارزه صادقانه و صبورانه اوست.

نویسنده چنان وقایع را نوشته که گویا با ابوذر همراه بوده است، درتمامی لحظه‌هایی که ابوذر رنج و خستگی سفر و تنهایی و تشنگی را تحمل می کرده، وبا سرما، جراحت بدن، گرمای سوزان مبارزه می کرده، و آنجایی که مورد هجوم دشمنان قرار می‌گرفته و از هر سو تحت فشار و تنگنا بوده و شکنجه می‌شده، و آنجایی که با خانواده‌اش تبعید می‌شده. شرایط آنچنان زیبا و همدلانه توصیف شده، که لمس می کنیم یار پیامبر بودن و نسبت به او وفادار ماندن، مستلزم چه مرارت‌ها و فداکاری‌هایی است، چقدر صبر و شجاعت می‌طلبد، و در می‌یابیم که  یارانی چنین با وفا، چه الگوهای درخشانی هستند برای ایثار کردن، برای اینکه هر بهانه ای را از ما بگیرند که ساکن ماندن و قصور کردن جائز نیست، الگویی برای ایمان، صبر و آزادگی، که در برابر هیچ نیرویی، سستی و ضعف نشان نمی دهد .

بعضی از وقایع بیان شده در این کتاب، احتمالاً برای همیشه در حافظه ما باقی می ماند، وبه وقت بی انگیزگی یا تنبلی و رفاه‌طلبی، حجتی علیه ماست که به جای دست به توجیه زدن از خواب غفلت و فراموشی بیدار شویم.