You are currently viewing جنگ ایران و عراق به روایت تصویر

تصاویر زیر همگی از منابع اینترنتی انتخاب شده‌اند. بسیاری از تصاویر خوب جنگ صرفاً در کتاب‌ها یافت می‌شوند. مجموعهٔ «جنگ تحمیلی» (در ۴ جلد) از «کاوه گلستان» از مجموعه عکس‌های قابل توجه در این حوزه است. کتاب «دایرةالمعارف مصور جنگ ایران و عراق»، نوشتهٔ جعفر شیرعلی‌نیا، نیز در حدود ۱۰۰۰ عکس از تصاویر جنگ را در خود جای داده است.